191735271

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการโค้ช

  1. ก่อนเข้ารับบริการการโค้ช ผู้เข้ารับบริการควรพักผ่อนให้เต็มที่ ทำจิตใจให้สดชื่น แจ่มใส เพื่อให้กระบวนการโค้ชเป็นไปอย่างราบรื่นและทีประสิทธิภาพ
  2. เดินทางมาก่อนเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อลดความตื่นเต้นและช่วยให้เกิดสมาธิ
  3. ไม่ควรมีผู้ติดตาม เนื่องจากไม่อนุญาติให้ผู้ติดตามเข้าร่วมกระบวนการโค้ช
Share: