ข้อคิด คำคม ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก จิตที่ให้อภัยผู้อื่นจะไม่รุ่มร้อนและทุกข์ทรมาน

Share: